Avvikskjema

Melding om avvik

Avviksskjema skal fyllast ut når det skjer avvik på arbeidsplassen i arbeidstida.

Namnet ditt (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Stad (obligatorisk)

Dato (obligatorisk)

Beskrivelse av avvik (obligatorisk)

Forslag til tiltak