Styret

Styret i Storfjord Landbrukstenester

Inge Røyrhus, Hellesylt – leiar
Arne Skaar, Vatne – nestleiar

Mona Fauske, Giske – styremedlem
Petter Lingaas, Valldal – styremedlem
Mikal Skodjereite, Skodje – styremedlem

1. varamedlem: Bente Selboskar, Stordal
2. varamedlem: Eli Sjåstad, Ørskog
3. varamedlem: Lillian Gjerde, Stranda